Standard leveransevilkår hos CTM Lyng AS

 

 

CTM Lyngs generelle salgs- og leveringsbetingelsene for Norge gjelder for leveranser så fremt annet ikke er avtalt skriftelig mellom partene. 

 

Priser og tilbud

Tilbud gitt av CTM Lyng gjelder i tidsrommet angitt i tilbudet, eller hvis dette ikke er angitt i fem virkedager.

CTM Lyng forbeholder seg retten til å endre priser og rabatter uten varsel. Ved større valutaendring (+/- 5%) fra bestillingsdato til leveranse forbeholder CTM Lyng seg retten til å endre fakturapris tilsvarende. 

 

Bestillinger

Bestillinger hånderes første virkedag etter bestilling. Alle beløp som oppgis fra CTM Lyng er eksklusive mva, miljøgebyr og frakt, hvis ikke annet er avtalt.

Varer som bestilles før 12.00 sendes gjeldende virkedag, bestillinger gjort etter 14.00 sendes påfølgende virkedag så fremt varer er på lager og klar for utsending. 

Ved forsinkelse, mangler eller andre krav i tilknytning til leveransen, er CTM Lyng ikke ansvarlig for indirekte tap eller konsekvensskade påført Kjøperen.

 

Frakt

CTM Lyng fakturerer reel frakt og eventuelle merkostander ved dette, så fremt annet ikke er avtalt. Varer sendes fra CTM Lyng hovedkontor på avtalt dato. 

Oppgitt leveringstid er veiledende og avvik kan forekomme.  

 

Fakturerering

CTM Lyng fakturerer samme dag som utsendelse, så fremt annet ikke er avtalt. 

Betalingsbetingelser i henhold til den enkelte kundes avtale. 

 

Reklamasjoner

CTM Lyng yter 5 års garanti for feil på produkter. Eventuelle reklamasjonssaker skal avklares med distriktssjef i forkant. 

Maksimal erstatning knyttet til den enkelte leveranse er begrenset til en sum tilsvarende vederlaget for den aktuelle leveransen.

CTM Lyng forbeholder seg retten til å endre pakningsstørrelse, konstruksjoner, mål og varesortiment uten varsel. Eventuelle ekstrakostnader grunnet endring av sortiment/produkt kan ikke belastes CTM Lyng så fremt tilsvarende produkt er tilgjennelig.