Her har vi samlet et antall uttrykk; klikk på ønsket begrep du ønsker forklaring på. Si fra på [email protected] om det er noen som mangler 🙂


1-10 V DIM
Dimming med analogt 1-10V styresignal. LED Driver er tilkoblet strøm, og dimmer opp og ned med volt signal.
AC
Alternating Current (vekselstrøm); strømmen skifter retning med en frekvens på 50 Hz (sykler/sekund).
Akkustikk godkjent
Downlight for bruk i lydhimling. Ved hulltak og bruk av Comet Fire som er IP65 slippes ikke igjennom lyd eller lukt.
Allmennbelysning
Uniform, jevn belysning av et område uten bruk av spot/effektbelysning.
BRANN KLASSE
I prinsippet kan all LED plasseres inn mot isolasjon, men dette reduserer lysutbytte og levetid. Du bør lage et “kjølerom” for å holde temperatur nede. Største andelen Downlights for bolig bruker COB LED med mindre enn 7W effekt – og her kan du legge den i isolasjon (Se myipas.no/iso-safe.
CC
CC – en krets hvor strømmen forblir konstant, men spenningen varierer.
CRI Fargegjengivelse (også kjent som Ra)
Angir hvor godt lyskilden gjengir farger. I utgangspunktet testes lyset mot en referanselyskilde som har Ra=100 som er maksimalt. F. eks. sollyset har Ra100. For bruksområder innendørs er det krav om minimum Ra80 der hvor mennesker oppholder seg, mens utendørs er Ra>20 akseptert hvis synsoppgaven er primært sikkerhet. I LED løsninger er utendørs normalt Ra>70. Parkeringshus er eksempel på innendørs bruksområde hvor Ra70 er tilstrekkelig siden mennesker ikke oppholder seg der.
CV
CV – en krets hvor spenningen forblir konstant, men strømmen varierer.
DALI DIM
Dimming med digitalt styre-signal. LED Driver er tilkoblet strøm og dimmer opp og ned med digitalt signal. DALI (Digital Adressable Lighting Interface).
DC
Direct Current. En elektrisk strøm (likestrøm) som går i en retning uten endring eller syklus og drives ofte med et batteri, DC transformator, LED Driver eller Solcelle panel..
Dichroic kaldlys reflektor
En reflektor eller filter som slipper igjennom egne bølgelengder og reflekterer andre. I belysning slipper reflektoren igjennom IR stråler og reflekterer kun lyset. Gir et kaldere lys med mindre varme i lyset. Kaldes ofte for kaldlys eller Cool Beam.
Direct
IPAS beskrivelse på direkte-koblet LED Driver, dvs at du har en LED Driver pr armatur (i motsetning til Plug&Play – hvor du samler flere downlights på en LED Driver.
DMX DIM
Dimming med digitalt styresignal (enveis). Ofte benyttet på scene eller effekt belysning, gjerne i takt med musikk.
Effektbelysning
Belysning for å fremheve spesielle objekter eller egenskaper. For å gi effekt bør effektbelysning være 4 – 5 ganger lysnivå på allmennbelysning.
Effektfaktor
Powerfaktor er andel reell effekt mot tilsynelatende effekt og viser hvor effektivt elektrisk energi blir utnyttet. Den er alltid mellom 0,0 & 1,0.
Fargegjengivelse (Ra/CRI)
Angir hvor godt lyskilden gjengir farger. I utgangspunktet testes lyset mot en referanselyskilde som har Ra=100 som er maksimalt. F. eks. sollyset har Ra100. For bruksområder innendørs er det krav om minimum Ra80 der hvor mennesker oppholder seg, mens utendørs er Ra>20 akseptert hvis synsoppgaven er primært sikkerhet. I LED løsninger er utendørs normalt Ra>70. Parkeringshus er eksempel på innendørs bruksområde hvor Ra70 er tilstrekkelig siden mennesker ikke oppholder seg der.
FASE(AV)SNITT DIM
Dimming med fase som ikke krever ekstra styreledning. Mest utbredt er faseavsnitt (GLE) transistor dimming, men også fasesnitt (GLI) Triac benyttes.
IP-grad
IP-grad, er et annet ord for tetthetsgrad – og viser hva produktet er testet for i forhold til fukt og beræring. Se myipas.no/ip-klasser.
ISO-SAFE
ISO-Safe symbolet viser at produktet er testet og godkjent til montering i isolasjon. Se myipas.no/iso-safe.
Kelvin (grader)
Angivelse for om lyskilden oppfattes varm eller kald. En lyskilde med 2700K er gylden varmhvit, mens en lyskilde med 5000K er kaldhvit dagslys farge.
Konstantstrøm CC
CC – en krets hvor strømmen forblir konstant, men spenningen varierer.
Konstantspenning CV
CV – en krets hvor spenningen forblir konstant, men strømmen varierer.
LENI
Lighting Energy Numeric Indicator. Definert som Europeisk standard for Energi effektivitet av iht byggdirektivet (EN15193:2007) og angir hvor mye lys i watt per kvadratmeter over en fast periode (som regel 1 år). Kalkyle: LENI=kilowatt/m2/år.
LM79 LM80
LM79 belysningsstandard publisert av IESNA fra 2008 som gir spesifikk rutine for testing av LED. LM80 beskriver en testmetode for opprettholdt lysytelse av LED (Lystilbakegang/lystap).
L.O.R.
Light Output Ratio andelen lys fra et armatur mot mengden lys fra anvendt lyskilde.
Lysintensitet cd
Oppgis i candela (cd) som intensiteten på lyset i en absolutt retning. Måles i senter av strålen fra lyskilden.
Lysstyrke Lux
Oppgis i Lux (lx) som hvor mye lumen per m2. Kan beregnes i lysdesign eller kontrollmåles med et lux meter. En kontor-arbeidsplass skal typisk ha 500 lx på arbeidsflaten.
Lysutbytte lm/W
Oppgis i lumen per Watt (lm/W) og angir hvor effekt lyskilden er. Med LED i høy ytelse er denne gjerne 100 lm/W.
Lysytelse lm
Oppgis i lumen (lm) som den totale mengden lys som stråler i alle retninger fra lyskilden.
MacAdams Ellipse
Et system for angivelse av fargemåling som sier hvor mye fargevariasjon den mennesklige øye kan oppfatte. En serie ellipser kan angi rundt et “farge mål”. Jo mindre ellipse jo mindre avvik. Oppgis som SDCM tall (Standard Deviation of Colour Matching)
SDCM 1 = intet avvik
SDCM 2-3 = Avvik som ikke er synlig
SDCM 7 er markedsstandard for å oppnå “Energy Star”.
Plug&Play
IPAS beskrivelse konsept for du kombinerer valgfri LED Driver via plug&play DC ledninger/fordelere. Gir mulighet til DALI, Push-DIM eller 1-10V.
Ra-indeks Fargegjengivelse (også omtalt som CRI)
Angir hvor godt lyskilden gjengir farger. I utgangspunktet testes lyset mot en referanselyskilde som har Ra=100 som er maksimalt. F. eks. sollyset har Ra100. For bruksområder innendørs er det krav om minimum Ra80 der hvor mennesker oppholder seg, mens utendørs er Ra>20 akseptert hvis synsoppgaven er primært sikkerhet. I LED løsninger er utendørs normalt Ra>70. Parkeringshus er eksempel på innendørs bruksområde hvor Ra70 er tilstrekkelig siden mennesker ikke oppholder seg der.
RGB(W) Belysning
Lys for farge-effekter basert på Rødt, Grønt og Blått lys. Krever en styring for å blande lyset, såkalt Kontroller. RGBW har hvitt lys i tillegg. Kan være varmhvit eller nøytralhvit. Sjekk dataark.
RoHS
EU direktiv om “Reduksjon av miljøfiendtlige stoffer”. Innen belysning er reduksjon av kvikksølv i fyllgass, og bly i lodding (i forkobling) i fokus.
Spenningsfall
Nedgang i spenning over lengde i en krets. Spenningsfall kan bli et problem i lavvolt systemer og tynn kabling, resulterer i mindre lys i lyskildene på slutten av kretsen.
Spredningsvinkel
Vinkelen hvor lysets intensitet er mer enn 50% lysstyrken i senter.
U.G.R.
Unified Glare Ratio, angir i hvilken grad armaturet gir blending i forskjellige bruksområder. I kontor bør UGR være lavere enn 19.
Watt
Enhet for elektrisk energi. Definerer andelen energi forbrukt av en elektrisk enhet når den er i drift. I en enkel krets relaterer dette til Volt og ampére med formel: Volt x Ampére x PF= Watt. (PF – se effektfaktor.