Søk i IPAS

05.10.2018: IPAS.no måtte i natt tilbakeføres til en eldre backup. Dette utbedres i løpet av dagen, men det kan være at nye brukere ikke har tilgang til dette er løst, samt at nye produkter ikke er på plass før oppdatering er ferdig. Send mail på post@ipas.no om noe mangler :-1